Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Toegang tot en gebruik van deze Website en de producten en diensten die beschikbaar zijn via deze Website (gezamenlijk de "Diensten") zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden, bepalingen en mededelingen (de "Servicevoorwaarden"). Door de Services te gebruiken, gaat u akkoord met alle Servicevoorwaarden, die van tijd tot tijd door ons kunnen worden bijgewerkt.
Toegang tot deze Website is toegestaan op tijdelijke basis, en we behouden ons het recht voor om de Diensten in te trekken of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk als deze website om welke reden dan ook op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is.
De Servicevoorwaarden zijn van toepassing op de koopovereenkomst tussen de klant van Donkervoort.com die één of meerdere producten via de webshop heeft afgenomen en Donkervoort Automobielen B.V.

2. Privacybeleid
Ons privacybeleid, waarin wordt uiteengezet hoe we uw informatie zullen gebruiken, is te vinden op Privacybeleid. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de daarin beschreven verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

3. Verkoopvoorwaarden
Door een bestelling te plaatsen, biedt u aan een product te kopen onder en onder de volgende voorwaarden.
Alle bestellingen zijn onderhevig aan beschikbaarheid en bevestiging van de bestelprijs.
Verzendtijden kunnen variëren afhankelijk van beschikbaarheid en eventuele garanties of verklaringen met betrekking tot levertijden zijn beperkt tot Nederland en onderhevig aan eventuele vertragingen als gevolg van vertragingen bij de post of overmacht waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn.

Om een contract aan te gaan met Donkervoort moet u in het bezit zijn van een geldige creditcard of betaalpas die is uitgegeven door een voor ons acceptabele bank. Donkervoort behoudt zich het recht voor om elk verzoek van u te weigeren. Als uw bestelling is geaccepteerd, informeren wij u per e-mail. Bij het plaatsen van een bestelling verbindt u zich ertoe dat alle details die u aan ons verstrekt waar en nauwkeurig zijn, dat u een geautoriseerde gebruiker bent van de creditcard of bankpas die is gebruikt om uw bestelling te plaatsen en dat er voldoende middelen zijn om de kosten van de goederen te dekken. De kosten van buitenlandse producten en diensten kunnen fluctueren. Alle geadverteerde prijzen zijn onderhevig aan dergelijke wijzigingen.

4. Ons contract
Wanneer u een bestelling plaatst, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling: deze e-mail is slechts een bevestiging en vormt geen aanvaarding van uw bestelling. Een overeenkomst tussen ons komt pas tot stand nadat wij u per e-mail een bevestiging hebben gestuurd dat de door u bestelde goederen naar u zijn verzonden. Alleen de goederen die zijn vermeld in de bevestigingsmail die is verzonden op het moment van verzending, worden opgenomen in het tot stand gekomen contract.

5. Prijzen en beschikbaarheid
Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat alle details, beschrijvingen en prijzen die op deze website worden weergegeven, juist zijn, kunnen er fouten optreden. Als we een fout ontdekken in de prijs van goederen die je hebt besteld, zullen we je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen en je de mogelijkheid geven om je bestelling te herbevestigen tegen de juiste prijs of om deze te annuleren. Als we geen contact met u kunnen opnemen, behandelen we de bestelling als geannuleerd. Als je annuleert en je hebt de goederen al betaald, ontvang je een volledige terugbetaling.

De prijzen die op de website worden vermeld, zijn bedoeld voor leveringen aan adressen zowel binnen als buiten de Europese Unie. Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW. Eventuele extra kosten voor afhandeling of verzending worden bepaald door het soort verzending en het afleveradres. Deze kosten worden apart getoond voordat de bestelling wordt geplaatst, en worden ook getoond in de orderbevestiging die per e-mail wordt verzonden.

6. Betaling
Na ontvangst van uw bestelling voeren we een standaard pre-autorisatiecontrole uit op uw betaalkaart om er zeker van te zijn dat er voldoende saldo is om de transactie uit te voeren. Goederen worden pas verzonden nadat we uw betaling hebben ontvangen of een standaard pre-autorisatiecontrole op uw betaalkaart hebben uitgevoerd om er zeker van te zijn dat er voldoende saldo is om de transactie uit te voeren.

Alle huidige browsers ondersteunen SSL-cryptografie. Deze gegevens zijn niet toegankelijk voor derden.

7. Retourbeleid
Volgens de EU-wetgeving heeft u 14 dagen bedenktijd na ontvangst van uw bestelling. Tijdens deze periode kunt u zonder opgaaf van reden uw bestelling annuleren en retourneren. Nadat we de geretourneerde goederen hebben ontvangen, zullen we het volledige orderbedrag binnen 14 dagen terugbetalen. Verzendkosten voor het retourneren worden niet vergoed. Je kunt er ook voor kiezen om (een deel van) de gekochte artikelen te ruilen voor een andere maat (of kleur indien van toepassing).

Het aankoopbedrag van de gekochte goederen wordt binnen 14 dagen na ontbinding teruggestort mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
– In alle gevallen moeten de geretourneerde artikelen in de originele staat zijn, inclusief eventuele verpakking. Schoenen moeten bijvoorbeeld samen met de originele schoenendoos worden geretourneerd. Alle goederen worden bij terugkomst gecontroleerd.

De consument is verantwoordelijk voor eventuele extra kosten met betrekking tot bovengenoemde retourzendingen.

De goederen zijn uw verantwoordelijkheid totdat ze ons kantoor in Lelystad, NL bereiken. Zorg ervoor dat u uw retourzending verpakt om schade aan de artikelen of dozen te voorkomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor artikelen die ten onrechte aan ons worden geretourneerd.

We raden u aan een postdienst te gebruiken die u verzekert voor de waarde van de goederen die u retourneert. Stuur uw geretourneerde goederen naar:
Donkervoort Automobielen B.V.
Pascallaan 96
8218 NJ Lelystad
Nederland

* Beschadigde of defecte goederen
Mocht u een geleverd artikel in beschadigde of defecte staat ontvangen, dan heeft u het recht deze artikelen te retourneren. Geef bij het retourneren van de goederen aan of je het product nogmaals wilt ontvangen of een betaling terug wilt ontvangen.

In alle gevallen moeten de geretourneerde artikelen in hun originele staat zijn, inclusief eventuele verpakking. Schoenen moeten bijvoorbeeld samen met de originele schoenendoos worden geretourneerd. Alle goederen worden bij terugkomst gecontroleerd.

* Indien verkeerde artikelen geleverd
Neem voor verificatie contact op met Donkervoort Automobielen B.V. indien u de bestelde artikelen niet heeft ontvangen. Indien er sprake is van een definitieve fout in de levering, dient u de verkeerd verzonden artikelen binnen 14 dagen na levering aan Donkervoort te retourneren. Na ontvangst van de geretourneerde artikelen zal Donkervoort de juiste artikelen opsturen.

In alle gevallen moeten de geretourneerde artikelen in hun originele staat zijn, inclusief eventuele verpakking. Schoenen moeten bijvoorbeeld samen met de originele schoenendoos worden geretourneerd. Alle goederen worden bij terugkomst gecontroleerd.

* Transportschade
Indien u een beschadigd pakket wordt aangeboden, gelieve de levering te weigeren. Wanneer de consument de levering toch accepteert en de geleverde artikelen beschadigd worden bevonden, heeft de consument geen recht op restitutie van de betaling.

8. Garantie:
* Wettelijke garantie
Volgens en in toepassing van richtlijn 44/99/CE zal Donkervoort (als verkoper) een geldige garantie voor het product afgeven voor non-conformiteit aan de vereiste kwaliteit en aangegeven op de contracten.

Dit stelt u (de koper) in staat om vervanging, prijsvermindering of ontbinding van het contract op de gekochte artikelen te ontvangen in geval van defect of non-conformiteit van het product. De garantie dekt geen misbruik van ander gebruik van de goederen waarvoor het werd vastgesteld door de verkoper of fabrikant.

Aanspraken op garantie dienen altijd vergezeld te gaan van een aankoopbewijs (order- en betalingsbevestiging).

* Garantieclaims
De vordering dient tijdig door de koper te worden uitgeoefend en uiterlijk binnen 60 dagen vanaf de datum waarop het gebrek aan Donkervoort is gemeld. Gedurende deze periode mag het product niet worden gebruikt.

9. Annuleringsvoorwaarden van evenementen (baandagen/fabrieksrondleidingen)
Zodra een bevestiging van deelname is gemaakt en bevestigd door middel van een factuur, zijn de volgende annuleringskosten van toepassing: 29 – 42 dagen 40% van Tarief | 28 – 14 dagen 60% van het tarief | 13 – 7 dagen 80% van het tarief | 6 – 0 100% van het tarief.

10. Verboden
U mag deze Website niet misbruiken. U zult niet: een strafbaar feit plegen of aanmoedigen; een virus, trojan, worm, logic bomb of ander materiaal verzenden of verspreiden dat kwaadaardig, technologisch schadelijk, in strijd met het vertrouwen of op enigerlei wijze aanstootgevend of obsceen is; elk aspect van de Service hacken; corrupte gegevens; ergernis veroorzaken bij andere gebruikers; inbreuk maken op de rechten van de eigendomsrechten van een andere persoon; ongevraagd reclame- of promotiemateriaal verzenden, gewoonlijk "spam" genoemd; of proberen de prestaties of functionaliteit van computerfaciliteiten van of toegankelijk via deze Website te beïnvloeden. Het overtreden van deze bepaling zou een strafbaar feit zijn onder de Computer Misuse Act 1990. Donkervoort zal een dergelijke overtreding melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en uw identiteit aan hen bekendmaken.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van deze website of op uw downloaden van materiaal dat erop is geplaatst, of op een website die eraan is gekoppeld.

11. Intellectuele eigendom, software en inhoud
De intellectuele eigendomsrechten op alle software en content die op of via deze Website aan u ter beschikking worden gesteld, blijven eigendom van Donkervoort of haar licentiegevers en worden wereldwijd beschermd door auteursrechtwetten en verdragen. Al deze rechten zijn voorbehouden aan Donkervoort en haar licentiegevers. U mag de geleverde inhoud uitsluitend voor uw eigen persoonlijk gebruik opslaan, afdrukken en weergeven. Het is u niet toegestaan om de inhoud of kopieën van de inhoud die aan u is geleverd of die op deze website verschijnt, in welk formaat dan ook te publiceren, manipuleren, distribueren of anderszins te reproduceren, noch mag u dergelijke inhoud gebruiken in verband met zakelijke of commerciële onderneming.
U mag de door Donkervoort of haar licentiegevers geleverde software of begeleidende documentatie niet wijzigen, vertalen, reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of afgeleide werken creëren. Donkervoort.comTM is een handelsmerk van Donkervoort. Er wordt u geen licentie of toestemming verleend om deze merken op enigerlei wijze te gebruiken, en u stemt ermee in deze merken of merken die qua kleur gelijkaardig zijn niet te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Donkervoort.

12. Registratie
Donkervoort behoudt zich het recht voor om accounts te sluiten als wordt vastgesteld dat een gebruiker proxy-IP's (Internet Protocol-adressen) gebruikt om te proberen het gebruik van meerdere accounts te verbergen of een van onze services op enigerlei wijze te verstoren.
Als u meerdere aanmeldingen gebruikt om de community te verstoren, kunt u actie ondernemen tegen al uw accounts.

13. Afwijzing van aansprakelijkheid
Het materiaal dat op deze website wordt weergegeven, wordt geleverd zonder enige garanties, voorwaarden of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld voor zover toegestaan door de wet, sluiten Donkervoort en haar leveranciers en content providers hierbij uitdrukkelijk alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden uit die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door de wet, het gewoonterecht of de wet van billijkheid en zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, inclusief maar zonder beperking tot enige directe, indirecte, speciale, gevolg-, punitieve of incidentele schade, of schade voor verlies van gebruik, winst, gegevens of andere immateriële zaken, schade aan goodwill of reputatie, of de aanschafkosten van vervangende goederen en diensten, die voortkomen uit of verband houden met het gebruik, het onvermogen tot gebruik, de prestaties of storingen van deze website en alle daarop geplaatste materialen, ongeacht of dergelijke schade voorzienbaar was of voortvloeit uit een contract, onrechtmatige daad, billijkheid, restitutie, bij wet , bij gewoonterecht of anderszins.

14. Linken naar deze website
U mag naar onze startpagina linken, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt, maar u mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie suggereert , goedkeuring of goedkeuring van onze kant waar deze niet bestaat.
U mag geen link tot stand brengen vanaf een website die niet uw eigendom is.
Deze website mag niet op een andere site worden geframed, en u mag ook geen link maken naar een ander deel van deze website dan de startpagina. We behouden ons het recht voor om de toestemming voor het linken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

15. Klachten
We hanteren een klachtenbehandelingsprocedure die we zullen gebruiken om te proberen geschillen op te lossen wanneer deze zich voor het eerst voordoen. Laat het ons weten als u klachten of opmerkingen heeft.

16. Toepasselijk recht en jurisdictie
Deze algemene voorwaarden moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland en in het geval van een geschil of claim in verband met deze algemene voorwaarden, is dat geschil of die claim onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.