Privacybeleid

Donkervoort Automobielen BV (“Donkervoort” “ons”, “wij” of “onze”), een in Nederland geregistreerd bedrijf onder nummer 30058097 en met hoofdkantoor aan de Pascallaan 96, 8218 NJ te Lelystad, Nederland, zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden/gebruikers. Wij verwerken uw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Met deze privacyverklaring informeren wij u over onze manier van omgaan met persoonsgegevens.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe wij als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaan.

2. Wat zijn persoonsgegevens?
Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd als persoonsgegevens. Of bepaalde informatie al dan niet als persoonsgegevens moet worden aangemerkt, hangt af van de vraag of Donkervoort beschikt over rechtsmiddelen waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze worden gebruikt om een betrokkene te identificeren. Gegevens over uw auto, zoals bijvoorbeeld uw kenteken en chassisnummer, kwalificeren ook als persoonsgegevens voor Donkervoort.

3. Persoonsgegevens verwerkt door Donkervoort
Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u ons gegevens verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons, wanneer u gebruik maakt van onze diensten en ons gegevens verstrekt, of ons in staat stelt gegevens over uw interesses en voorkeuren vast te leggen.

Aan ons verstrekte informatie
Wanneer u een overeenkomst met Donkervoort aangaat, zijn de volgende persoonsgegevens van u nodig:

 • naam en adres;
 • contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen);
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • klantnummer(s);
 • financiële gegevens (bankgegevens, offertes, facturen).

Daarnaast verwerkt Donkervoort in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met u of het verlenen van een dienst aan u de volgende gegevens die als persoonsgegevens kunnen worden aangemerkt:

 • chassisnummer en model van uw voertuig;
 • kenteken van uw voertuig;
 • technische gegevens over uw voertuig;
 • onderhoudshistorie van uw voertuig;
 • eigendomsgeschiedenis van uw voertuig (wegregistratiegegevens);
 • overige voor de betreffende overeenkomst relevante gegevens.

Gegevens over het gebruik van onze diensten en/of producten door jou
Als u gebruik maakt van diensten van Donkervoort of anderszins contact met ons heeft, verwerken wij – afhankelijk van het exacte gebruik dat u daarvan maakt – de volgende gegevens die in het kader van onze dienstverlening als persoonsgegevens kunnen worden gezien:

 • uw communicatievoorkeuren en instellingen;
 • uw surfgedrag op onze website, bepaald op basis van onze eigen waarnemingen of cookies (zie artikel 9 van deze privacyverklaring voor meer informatie over cookies);
 • gegevens met betrekking tot uw randapparatuur, zoals een MAC-adres, IP-adres of andere;
 • klanttevredenheidsgegevens.

4. Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende uitgangspunten uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
1. Toestemming
2. Uitvoering van een overeenkomst met u
3. Wettelijke verplichting
4. Een taak van algemeen belang vervullen
5. Een gerechtvaardigd belang van Donkervoort of een derde partij
Gerechtvaardigde belangen zijn onder meer: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfsvoering, juridische zaken, intern beheer.

5. Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens
Donkervoort verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Het cijfer achter elk doel komt overeen met de grondslag genoemd in artikel 4 van deze privacyverklaring.

 • Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie, waaronder het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke en aanverwante financiële dienstverleners, ook voor commerciële doeleinden [grondslag: 2, 5].
 • Afhandelen van bestellingen (inclusief facturatie), verwerking in financiële administraties en logistieke afhandeling [grondslag: 2, 5].
 • Het bieden van klantenservice inclusief serviceondersteuning voor het kopen van diensten en producten, het nakomen van garantieverplichtingen en product recalls voor onze eigen diensten, het afhandelen van klachten en verzoeken (grondslag: 2, 3, 4 of 5).
 • Het in voorkomende gevallen onderhouden van de communicatie om proactief gebruikers te benaderen in het kader van voertuigstoringen of storingen of het inplannen van serviceafspraken inclusief het verlenen van mobiliteitsdiensten [grondslag: 2 of 5].
 • Marktonderzoek doen om onze bedrijfsvoering, merk, diensten en producten te verbeteren [grondslag: 5].
 • Benaderen met commerciële informatie. Je hebt altijd de mogelijkheid om je af te melden door bezwaar te maken. Alle communicatie geeft aan hoe je dit kunt doen [basis: 1 of 5].
 • Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren [grondslag: 5].
 • (Verdere) ontwikkeling en verbetering van nieuwe en bestaande producten en diensten [grondslag: 5].
 • Het meten van klanttevredenheid, het verstrekken van managementinformatie en het bepalen van de algehele bedrijfsstrategie [basis: 1 of 5].
 • Het aanbieden van diensten op internet, waaronder het verstrekken van relevante commerciële berichten [grondslag: 1, 2 of 5].
 • Naleving van wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten [grondslag: 3, 4 of 5].
 • Verbeteren van datakwaliteit met behulp van adresvalidatietechnieken [grondslag: 5].
 • Een proefrit kunnen aanbieden of tijdelijk een voertuig ter beschikking kunnen stellen voor zowel statische als dynamische doeleinden. In dit geval vragen wij u zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs en maken wij – indien nodig – een beschermde kopie van uw rijbewijs of identiteitskaart/paspoort voor de duur van het gebruik van het voertuig. Dit doen wij om uw identiteit vast te stellen en aangifte te kunnen doen bij een vermoeden van diefstal of bij aantoonbare schade of wangedrag. [grondslag: 2].

6. Delen met derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen, diensten en producten aan ons leveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Donkervoort deelt uw persoonsgegevens met derden in de volgende gevallen en met bijbehorende redenen. Het cijfer achter elk doel komt overeen met de grondslag genoemd in artikel 4 van deze privacyverklaring:

 • met aangesloten financiële dienstverleners met als doel het aanbieden van aanverwante financiële diensten [grondslag: 2];
 • bij geautoriseerde dealers of servicepunten uit het Donkervoort distributienetwerk [base: 1, 2 of 5];
 • als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken [grondslag: 3];
 • als wij een vermoeden hebben van schending van rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden met een gerechtvaardigd belang of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavers zijn, zoals het OM of toezichthouders [grondslag: 3, 4 of 5];
 • met partijen die Donkervoort bijstaan in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (bijvoorbeeld accountants en (juridisch) adviseurs) [grondslag: 5];

Als persoonsgegevens naar een ontvanger in het buitenland worden gestuurd, gaat dit meestal alleen naar een ontvanger in een land dat volgens de Europese Commissie een beschermingsniveau biedt dat passend is voor persoonsgegevens.

Links, websites van derden en sociale-mediaplatforms
Onze website kan links bevatten naar de websites van Donkervoort dealers en servicepunten of andere derde partijen, evenals naar social media platforms zoals Facebook, Instagram, YouTube of Twitter (“Gelinkte Sites”). Donkervoort is niet verantwoordelijk en is niet aansprakelijk voor het privacybeleid of de praktijken van Gelinkte Sites. We raden u aan het privacybeleid van elke gelinkte site die u bezoekt te lezen.

7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?
Wij bewaren persoonsgegevens zolang (i) u klant bent van Donkervoort of interesse blijft tonen in onze producten en diensten, (ii) wij wettelijk verplicht zijn om gegevens te bewaren, of (iii) wij gerechtigd zijn gegevens te bewaren gegevens.

8. Koekjes
We gebruiken cookies op onze website voor identificatie-, analyse- en reclamedoeleinden. Door de website te gebruiken, geeft u toestemming voor het opslaan en openen van cookies op uw apparaat. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

9. Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen uw eigen persoonsgegevens in te zien. Als daar aanleiding toe is, kunt u ons ook verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen of onjuistheden te wijzigen. Ook heeft u het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of documenten en een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verkrijgen of over te dragen aan een andere persoon. Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of via info [at] donkervoort.com. Ook voor vragen of meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u bij ons terecht.

10. Beveiliging en bescherming van gegevens
Donkervoort past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. Donkervoort heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen.

11. Contact
Voor vragen en/of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

Donkervoort Automobielen B.V.
Pascallaan 96
8218 NJ Lelystad
Nederland

13. Wijzigingen
De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid gegevens die wij verwerken, kan veranderen. Daarom behouden wij ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Indien nodig brengen wij u op de hoogte van wijzigingen.

Deze verklaring is voor het laatst herzien op 24 mei 2018.